Наука и образование

Писмо от Елени Боджори

Вид: Писмо

От/до: Елени Боджори – собственик на частно езиково училище в Солун, до проф. Александър Фол – министър на народната просвета на НРБ

Относно: новото разпореждане за успеха на гръцките кандидат-студенти в България.

Дата: 15 юли 1983 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 272, л.42–45.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене