Политика

Политика

Българското консулство

През 1972 г. българското правителство чрез посолството си в Атина прави сондажи за откриване на българско генерално консулство в Солун. На 31 май 1973 г. по време на посещението на българския министър на външните работи Петър Младенов в гръцката столица между България и Гърция са подписани декларация за добросъседство, разбирателство и сътрудничество, културна спогодба и консулска конвенция. Резултат от това споразумение е откриването на българско генерално консулство в Солун и на гръцко генерално консулство в Пловдив. За пръв български консул в Солун през 1973 г. е назначен Петър Славчев. Основна функция на българското генерално консулство в Солун е да помага на българските граждани в Северна Гърция. То е ангажирано с осъществяването на инфраструктурни проекти и работи за насърчаване търговския обмен и взаимоизгодното българо-гръцко сътрудничество в областта на икономиката, културата, образованието и спорта.

Адрес на българското генерално консулството: Солун 54643, ул. „Н. Ману” № 12, ул. „Е. Абот” №1. Website: www.mfa.bg/embassies/greecegk

Двустранни срещи и международни форуми

Солун често е домакин на дипломатически срещи и международни форуми с фокус върху регионалното двустранно и многостранно сътрудничество. През март 1979 г. в града е проведена първата от серията технически срещи на експертно ниво по проблемите на електроенергийните системи на балканските държави. В резултат на тази инициатива за периода 1979-1985 г. са одобрени, подкрепени и реализирани 33 енергийни проекта.

Втората общобалканска среща на външните министри на държавите от Югоизточна Европа, проведена в Солун на 9 и 10 юни 1997 г., акцентира върху европейската интеграция на България и Румъния и извежда на преден план проблемите на многостранното политическо сътрудничество. Приета е декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. На 8 март 1998 г. в Солун министрите на вътрешните работи на България, Румъния и Гърция приемат Съвместна декларация за сътрудничество в борбата с организираната престъпност, тероризма, незаконния трафик на наркотици, оръжие и хора.
Солун е в центъра на преговорите за изграждане на транспортната инфраструктура в Югоизточна Европа. На 5 февруари 1998 г. на среща на министрите на транспорта, на околната среда и на териториалното развитие на България, Гърция и Румъния е приета декларация за сътрудничество в разработването на транспортната инфраструктурна мрежа, за улеснения на транспортните операции и по въпросите на опазването на околната среда. Тази инициатива е продължена през май 2006 г., когато в рамките на гръцкото председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), Солун е домакин на срещата на министрите на транспорта, на която е подписан Договор за сътрудничество за създаване на железопътна мрежа, която да свързва столиците на държавите от региона.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене