Българското консулство

Писмо - 18 декември 1973 г.

Вид: Писмо

От: Генералния консул на НРБ в Солун до Министерството на външните работи в София

Относно: посещението на Методи и Султана Бардзови от с. Загоричане в консулството и техните разкази за българския характер на родното им село

Дата: 18 декември 1973 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 270, л. 18–19

 

 F1Б 81в 270 18 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1Б 81в 270 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене