Българското консулство

Указ на на Държавния съвет на НРБ от 1980 г.

Вид: Указ на Държавния съвет на НРБ от 1980 г.

Относно: освобождаване на Стилиян Данев Стоянов от длъжността генерален консул в Солун и назначаване на Илия Петров Гешев на длъжността генерален консул в Солун

Дата: 01 декември 1980 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 117, оп. 43, а.е. 1528, л. 16.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене