Българското консулство

Указ на на Държавен съвет на НРБ от 1985 г.

 

Вид: Указ на Държавния съвет на НРБ от 1985 г.

Относно: освобождаване на Илия Петров Гешев от длъжността генерален консул в Солун и назначаване на Стойчо Димитров Даскалов на длъжността генерален консул в Солун

Дата: 29 декември 1985 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 117, оп. 43, а.е. 1688, л. 26.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене