Двустранни срещи и международни форуми

На 6 септември 2017 г. в Кавала премиерът на България Бойко Борисов и премиерът на Гърция Алексис Ципрас присъстваха на подписването на меморандум за разбирателство между двете страни за развитие на железопътната връзка "Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе".

Вид: решение на Министерския съвет на НРБ

Относно: Българо-гръцката комисия за икономическо сътрудничество и Българо-гръцката комисия по туризма

Дата: 11 декември 1987 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 136, оп. 80, а.е. 384, л. 1.

МС взема решение за утвърждаване на протокола на ХIII сесия на Българо-гръцката комисия за икономическо сътрудничество, подписан на 12.11.1987 г. в София, и Мероприятията за изпълнение на договореностите, постигнати на ХIII сесия и Протокол на ХIII заседание на Българо-гръцката комисия по туризма, подписана на 16.11.1987 г. в Солун.

Вид: писмо от С. Коромбили, генерален секретар на Общогръцко културно движение, филиал Солун

До: кмета на град Солун и Общинския съвет на Солунската община

Относно: седмица на гръцко-български културен обмен между община Солун и община Пловдивв рамките на приятелството между двата побратимени града.

Дата: 8 юли 1983

Хранилище: ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 494, л. 23-25.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене