Δημογραφία

Из регистъра на солунските католически мисионери

Вид: Документ за кръщения

От: униатския свещеник Иван Георгов

Относно: кръщения на децата на Василиса Мирчева и Димитър Тъпков

Дата: 4 септември 1923 г.

Хранилище: Archives de la Congrégation de la Mission en Macédoine, Paroisse de Thessalonique, dossier 5 Certificats de marriage étrangers et bulgares (fin XIXe - début XXe)

Търсене