Вид: Кръщелно свидетелство

Относно: Кръщелно свидетелство на Кирил Димитриев Тъпков, роден на 11 май 1883 [1885], кръстен от  свещеник Ив. Маджаров Христов в българската църква "Св. Димитър" в Солун. Издадено от Софийска митрополия въз основа на махленско свидетелство

Година: 17 юни 1915 г. 

Източник: Личен на Тъпкови и Рая Заимова

Вид: Кръщелно свидетелство на българина Панче

От: енорийски свещеник Шумаров

Относно: Кръщение извършено в притвора на православната църква "Св. св. Кирил и Методий"

Година:19 август 1912 г.

Хранилище: Archives de la Congrégation de la Mission en Macédoine, Paroisse de Thessalonique, dossier 5 Certificats de marriage étrangers et bulgares (fin XIXe - début XXe)

Вид: Свидетелство за бедност
От: Енорийски свещеник Хр. Шумаров
Относно: Тежкото материално състояние на семейството на Мария Йованова
Дата: 22 юли 1910 г.
Хранилище: Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων, Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος

 

Вид: Отчет

От/до: архимандрит Козма Пречистански – председател на Солунската българска църковна община до Българската екзархия в Цариград

Относно: развитието на просветното дело в града през учебната 1885/1886 г.

Дата: 23 юли 1886 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 26, л. 25–28.

Вид: статия "Материяли за българското възраждане в Македония"

От: Атанас Шопов

Относно: създаване на българската общност в Солун

Година: 1885 г.

Източник: Периодическо списание на Българското книжовно дружество, ЦБ на БАН

Търсене