Κοινότητα

Кръщелно свидетелство на Кирил Тъпков

Вид: Кръщелно свидетелство

Относно: Кръщелно свидетелство на Кирил Димитриев Тъпков, роден на 11 май 1883 [1885], кръстен от  свещеник Ив. Маджаров Христов в българската църква "Св. Димитър" в Солун. Издадено от Софийска митрополия въз основа на махленско свидетелство

Година: 17 юни 1915 г. 

Източник: Личен на Тъпкови и Рая Заимова

 

Kiril Tapkov acte de naissance

 

Търсене