Борбите в Македония и Одринско 1878-1912, Спомени, София, 1982.

Ванчев, Й. (съст) Пламъкът на солунския светилник. Сборник от статии, спомени, документи и други материали по случай 90 години от създаването на солунската българска гимназия и 50 години от съществуването й в Благоевград, София, 1970.

Ванчев, Й. (съст) Светилник. Сборник доклади и съобщения от научната сесия, посветена на Солунската българска гимназия, София, 1983.

Галчев, И. Българската просвета в Солунския вилает, София, 2005.

Галчев, И. Здравно-социалната дейност на Българската екзархия в Македония и Тракия (1870-1913), София, 1994.
Гласовете ви чувам: Личностите на гимназията и България. 130 години от основаването на солунската българска мъжка гимназия. Благоевград, 2011.

Григорович, В. Очерк за пътешествие по европейска Турция с карта на околностите на Охридското и Преспанското езеро, София, 1978.

Иванов, Й. Български старини из Македония. Ред. Б. Ангелов и Д. Ангелов, София, 1970.

Иширков, А. Град Солун, политикогеографски и народностопански бележки, София, 1911.

Кандиларов, Г. Българските гимназии и основни училища в Солун (по случай на 50-годишнината на солунските български гимназии), София, 1930.
Виж пълния текст на: http://www.dlib.mk/bitstream/handle/68275/258/86481418.pdf 

Кирил патриарх Български, Българската екзархия в Одринско и Македония след Освободителната война 1878-1885, т.1, кн.1-2, София, 1969-1970.
Кирил патриарх Български, Принос към българския църковен въпрос: Документи от австрийското консулство в Солун, София, 1961.
Кирил патриарх Български, Принос към униатството в Македония след Освободителната война (1879-1895): Доклади на френските консули в Солун. София, 1968.

Ковачев, М. Зограф: Изследвания и документи, ч. 1, София, 1942.

Крайничанец, Т. Солун като икономически и културно-просветен център на Македония, София, 1938.

Макензи, Д. А. Ърби, Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция, София, 1983.
Виж текста на: http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Makenzen_Irbi_patuuvane_v_BG.pdf 

Петкова, Н. Спомени, Съст. Бойко Киряков, София: Отечествен фронт, 1987.

Виж текста на: http://www.promacedonia.org/bmark/np/index.html 

Райнов, Б. Преди половин век. Обществена и просветна дейност на солунските българи през 1881-1883, София, 1934.

Салгънджиев, С. Лични дела и спомени по възраждането на солунските и сярските българи или 12-годишна жестока неравна борба с гръцката пропаганда, Пловдив, 1906.
Виж пълния текст на: http://www.promacedonia.org/bdobr/ss/index.htm

Сборник Солун. Издание на възпитателите и възпитаниците от солунските български гимназии, София: Печатница „Художник”, 1934.

Виж пълния текст на сборника на: http://www.strumski.com/books/Sbornik_Solun.pdf 

Снегаров, И. Солун в българската духовна култура. Исторически очерк и документи, София, Придворна печатница, 1937.
Виж пълния текст на: http://www.strumski.com/books/Solun%20v%20BG%20duhovna%20kultura.pdf

Стаматов, С. Спомени за Георги Делчев и Борис Дрангов", София, 1935.

Виж пълния текст на: http://www.strumski.com/books/Stamatov_spomeni_za_Gotse.compressed.pdf 

Съчинения на Трайчо Китанчев. Нарежда Юрдан Иванов. София, 1898. Виж пълния текст на: 

http://www.strumski.com/books/%D0%A1%D1%8A%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf

Шапкарев, К. За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма, София, 1984.

Шатев, П. В Македония под робство. Солунското съзаклятие (1903), подготовка и изпълнение, София, 1983.

Шопов, А. Из живота и положението на българите във вилаетите, Пловдив, 1893.
Виж пълния текст на: http://dlib.mk/bitstream/handle/68275/47/84675594.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Шопов, А. Из новата история на българите в Турция, Пловдив, 1895

Αναστασιάδου, М. Θεσσαλονίκη 1830-1912. Μια μητρόπολη της εποχή των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, Αθήνα, 2008.

Αποστολίδης, Ά. Α. Δάγκας, Κ. Παπαδόπουλος, Η σοσιαλιστική οργάνωση «Φεντερασιόν» Θεσσαλονίκης, 1909-1918. Ζητήματα γύρω από την δράση της, Αθήνα, 1989.

Βιβλιογραφία Θεσσαλονίκης 1986-2000, Θεσσαλονίκη, 2005.

Γερολύμπου, A. Η ανάδυση της σύγχρονης Θεσσαλονίκης. Ιστορίες, πρόσωπα, τοπία, Θεσσαλονίκη, 2013.

Darques, R. Salonique au XXe siècle. De la cité ottomane à la métropole grecque, Paris, 2002.

Δημητριάδης, В. Η Θεσσαλονίκη της παρακμής. Η ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του 1830 με βάση ένα Οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του πληθυσμού, Ηράκλειο, 1997.

Δημητριάδης, Β. Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσαλονίκη, 1983.

Επαμεινώνδας, Γ. Θεσσαλονίκη 1863-1873 οι παλαιότερες φωτογραφίες οι πρώτες χάρτες της περιοχής σταθμού και λιμανιού, Θεσσαλονίκη, 2014.
Θεσσαλονίκη: μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012, Επιμ. Δ. Καιρίδης, Θεσσαλονίκη, 2015.

Κολώνας, Β. Η Θεσσαλονίκη εκτός των τειχών. Η εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών (1885-1912), Θεσσαλονίκη, 2016.

Mazower, M. Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews (1430-1950), Harper Collins Publishersр, 2008.

Μέγας, Г. «Βαρκάριδες» της Θεσσαλονίκης. Η αναρχική βουλγαρική ομάδα και οι βομβιστικές ενεργές του 1903, Θεσσαλονίκη, 1994.

Μόσκωφ, К. Θεσσαλονίκη 1700-1912. Τομή της μεταπρατικής πόλης, Αθήνα, 1974.

Σουλιώτης Νικολαϊδης, Α. Ο Μακεδονικός αγών. Η «Οργάνωση Θεσσαλονίκης» 1906-1908, Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη, 1959.

Странсвованiа Василья Григоровича – Барскаго по Святым местам Востока с 1723 по 1747 г., Изданы Православным палестинским обществом по подлинной рукописи под редакцiею Николая Барсукова, ч. І, С. Петербург, 1885.

Χεκίμογλου, Е. Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, τ. 2/Ι, Θεσσαλονίκη, 2004.

Yerolympos, Α. Urban Transformations in the Balkans (1820-1920). Aspects of Balkan Town Planning and the Remaking of Thessaloniki, Thessaloniki, 1996.

Търсене