Αναμνήσεις

Маджаров, Иван: Спомен за първата българска църква в Солун

Публикуван от Евтим Спространов в сп. „Славянски глас”, 1907, кн. 2, 74-79. Сигнатура в НБКМ – А 269.

Търсене