Според сведения на МОН през учебната 2016/2017 година в българското неделно училище "Св. Вмкч. Георги Зограф" преподават 7 учители, които обучават 71 ученика.

Според сведения на МОН през учебната 2014/2015 година в българското неделно училище "Св. Вмкч. Георги Зограф" преподават 6 учители, които обучават 74 ученика.

Според сведения на МОН през учебната 2013/2014 година в българското неделно училище "Св. Вмкч. Георги Зограф" преподават 7 учители, които обучават 70 ученика.

Според сведения на МОН през учебната 2012/2013 година в българското неделно училище "Св. Вмкч. Георги Зограф" преподават 8 учители, които обучават 63 ученика.

Според сведения на МОН през учебната 2011/2012 година в българското неделно училище "Св. Вмкч. Георги Зограф" преподават 5 учители, които обучават 72 ученика.

Според сведения на МОН през учебната 2010/20101 година в българското неделно училище "Св. Вмкч. Георги Зограф" преподават 5 учители, които обучават 50 ученика.

Σελίδα 1 από 2

Търсене