Θεατρικές, χορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Програма на театралната постановка "Солунските съзаклятници"

Вид: Програма на театралната постановка "Солунските съзаклятници"
От: Георги Данаилов
Относно: Постановката на "Солунските съзаклятници" от режисьора Стоян Радев на сцената на Народен театър "Ив. Вазов", София
Дата: сезон 2014 -
Повече: http://new.nationaltheatre.bg/bg/repertoire/item/501-solunskite-sazaklyatnici

Търсене