Θεατρικές, χορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Фолклорна трупа "Ковачев"

Вид: Писмо

От/до: Петър Славчев – генерален консул на НРБ в Солун до Министерството на външните работи в София

Относно: турнето на българската фолклорна група „Ковачев“ в Солун

Дата: 28 юни 1975 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 269, л. 30–32.

Търсене