Θεατρικές, χορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Георги Жеков на турне на Софийската народна опера в Солун, 1975 г.

Вид: Снимка на Георги Жеков, помощник-режисьор в Софийската народна опера, пред сградата на Дружеството за македонски проучвания в Солун по време на турне на Софийската народна опера в града

Дата: 1975 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 888, оп. 1, а.е. 55 (Солун – II), кадър 14.

Търсене