Θεατρικές, χορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Николай Николов на турне на Софийската народна опера в Солун, 1975 г.

Вид: Снимка на  Николай Николов, режисьор в Софийската народна опера, на фона на крепостта над Стария град в Солун по време на турне на операта в града

Дата: 1975 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 888, оп. 1, а.е. 55 (Солун – I), кадър 4.

Търсене