Θεατρικές, χορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Турне на Софийската народна опера в Солун, 1975 г.

Вид: Снимка на трупата на Софийската народна опера пред Бялата кула в Солун по време на турне в града

Година:1975 г. 
Хранилище: ЦДА, ф. 888, оп. 1, а.е. 55 (Солун – I), кадър 49.

Търсене