Επιστήμη και εκπαίδευση

Επιστήμη και εκπαίδευση

Επιστήμη και εκπαίδευση

Ταξίδια Βουλγάρων επιστημόνων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και Ελλήνων προς τη Βουλγαρία πραγματοποιούνται ακόμα στη μεσοπολεμική περίοδο. Τη δεκαετία του 1960 όμως παρατηρείται μία αύξηση των βουλγαρο-ελληνικών επιστημονικών σχέσεων. Αυτό είναι συνέπεια της ίδρυσης της Διεθνής Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης το 1963 με πρωτοβουλία της UNESCO και με στόχο να παροτρύνει τις επιστημονικές μελέτες στον τομέα των βαλκανικών σπουδών. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, στη Σόφια, ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Βαλκανικών σπουδών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών. Το 1975 το Ινστιτούτο υπογράφει συμφωνία συνεργασίας με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) στη Θεσσαλονίκη, το οποίο το 1974 αυτονομείται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ως ανεξάρτητο επιστημονικό ίδρυμα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας για την περίοδο 1974-2007 ήταν τα εννέα βουλγαρο-ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, στα οποία με ανακοινώσεις συμμετείχαν περίπου 250 επιστήμονες από τις δύο χώρες. Οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά των δύο ινστιτούτων, καθώς και σε ξεχωριστούς τόμους.

Το 21ο αιώνα τα δύο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης - το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - καταλαμβάνουν την κεντρική θέση στην πόλη στον τομέα της επιστημονικής συνεργασίας και των βαλκανικών μελετών. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σπουδάζουν Βούλγαροι φοιτητές, ενώ στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών διδάσκεται η βουλγαρική γλώσσα. Η ανταλλαγή φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, καθηγητών και ερευνητών μεταξύ των ακαδημαϊκών κέντρων της Βουλγαρίας και της Θεσσαλονίκης αυξάνεται με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007) και την εισαγωγή της στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και στα προγράμματα ακαδημαϊκής κινητικότητας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η έδρα της Διεθνούς Σχολής του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, όπου ολοένα και περισσότεροι φοιτητές από τη Σόφια περνούν το τελευταίο, τέταρτο έτος από τις προπτυχιακές σπουδές τους. Επιπλέον, πολλοί φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη σπουδάζουν σε βουλγαρικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Търсене