Επιστήμη και εκπαίδευση

В периода 14-18 май 2018 г. в Университета "Аристотел" в Солун се проведе Втората международна седмица за обучение на библиотечни специалисти. В нея участваха 45 специалисти от университетски библиотеки от Чехия, Франция, Германия, Полша, Унгария, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. Специални гости на сесията бяха представители на Израел, Ливан и Мароко. От Централна библиотека на БАН в срещата взеха участие Силвия Найденова и Милкана Лишкова. Други представители от България бяха колегите от Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий"- Силвия Великова и Нели Добрева.

На 4 май 2018 г. в рамките на 15-то издание на панаира на книгата в Солун се състоя представяне на гръцкото издание на монографията на Теодора Толева "Влиянието на Австро-Унгария за създаването на албанската нация 1896-1908" (Сиела, 2012). Гръцкото издание на книгата "Η επιρροή της Αυστροουγγαρίας στη διαμόρφωση του αλβανικού έθνους 1896-1908" е резултат от усилията на Гръцката комисия за изследване на югоизточна Европа (Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης), която заедно с Института за балканистика с Център по тракология, БАН, беше и съорганизатор на събитието. 

Вид: Уверение и други административни документи

От: Университета "Аристотел" в Солун

Относно: Студентката Мария Гюрова от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", която е посещавала занятия по програмата "Еразъм+" във филологическия департамент на Философския факултет и е покрила с много добър резултат най-високо нивото за владенее на гръцки език в школата по новогръцки език на Университета

Година: 2015 г.

Източник: личен архив Мария Гюрова

Вид: Диплома 

От: проф. Хараламбос Папастатис

Относно: успешно завършен от г-жа Величка Симонова - Гроздева от България летен курс в 37-мата международна школа по гръцки език, история и култура, организирана от Института за балкански проучвания (ΙΜΧΑ) в Солун, 

Дата: 23 август 2009 г.

Източник: личен архив Величка Гроздева

Вид: Удостоверение

От: проф. Константинос Димадис 

Относно: отличния успех показан от г-жа Величка Симонова-Гроздева в занятията на 37-мата международна лятна школа по гръцки език, история и култура, организирана от Института за балкански проучвания (ΙΜΧΑ) в Солун.

Дата: 23 август 2009 г. 

Източник: личен архив Величка Гроздева

Вид:Писмо

От/до: Илия Петров – генерален консул на НРБ в Солун до Министерството на външните работи в София

Относно: недоволството на Елени Боджори и Василис Франгопулос – собственици на частни езикови училища за преподаване на български език в Солун, от въведените в последния момент изисквания относно успеха на гръцките кандидат-студенти в България

Година: 1983 г. 

Хранилище:ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 272, л. 38–39.

Вид: Писмо

От/до: Елени Боджори – собственик на частно езиково училище в Солун, до проф. Александър Фол – министър на народната просвета на НРБ

Относно: новото разпореждане за успеха на гръцките кандидат-студенти в България.

Дата: 15 юли 1983 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 272, л.42–45.

Вид: доклад за командировка

Относно: участие на библиотечни работници в българо-гръцки семинар, състоял се в Солун от 1 до 3 октомври 1982 г.

Дата: [ октомври 1982]
Хранилище: ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 490, л. 1-3.

Вид: Отзив за научно събитие

От: Климентина Иванова

Относно: организирания през май 1979 г. в Солун международен семинар, посветен на средногръцката и славянските литератури, в който взимат участие петима български учени.

Година: 1979 г.

Източник: Études balkaniques 1979/3

Вид: Програма

От: съорганизаторите Институт за изследване на Балканския полуостров (Солун) и Институт за балканистика при БАН (София)

Относно: Първият гръцко-български симпозиум на тема "Културни и литературни отношения между гърци и българи от средата на ХV до средата на ХIХ век", който се провежда в Солун с участието на 16 български учени от 5 български научни институции. Симпозиумът е под патронажа на Министерството на културата и науките на Гърция

Дата: 23-25 септември 1978 г.

Източник: личен архив Юра Константинова

Вид: Писмо

От/до: Г. Петков – началник на Отдел „Трети“ в Министерството на външните работи на НРБ до Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина

Относно: предложението на проф. Кариофилис Мицакис – директор на Института за балкански проучвания в Солун за гръцки участници в Семинара по български език

Дата: 28 май 1973 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 363, оп. 8, а.е. 1893, л. 16.

Вид: Предложение

От/до: проф. Николай Тодоров – директор на Единния център за наука и подготовка на кадри по история при БАН, до Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина

Относно: българските участници в Семинара по гръцки език в Солун

Дата: 18 май 1973 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 363, оп. 8, а.е. 1893, л. 14.

Σελίδα 1 από 2

Търсене