Църквата

Църквата "Св. Димитър"

Изглед към църквата "Св. Димитър" от 1943 г.,

Личен архив на проф. Веселин и Боян Бешевлиев

Арката на Галерий Беяз куле
7 of 60