Изглед към Солун

Изглед към Солун

Градът, заснет от чл.кор. проф. Веселин Бешевлиев през 1943 г.

Личен архив на проф. Веселин и Боян Бешевлиев

Арката на Галерий
1 of 56