Георги Кандиларов и семейството му

Георги Кандиларов и семейството му

Георги Кандиларов със съпругата му Ана Тръпчева (Кандиларова) и членове на семейството им. Снимката се съхранява в БИА на НБКМ със сигнатура СІІ1698.

A building of the American Farm School in Thessaloniki Първият випуск на Солунската мъжка гимназия
44 of 60