Празненство на българските еснафи

Празненство на българските еснафи

Празненство на българските занаятчийски сдружения в Солун по случай 11 май 1906 г. 

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1932К, оп. 1, а.е. 422, л. 6.

Касапският еснаф Български офицери в Солун
25 of 60