Ученици от квартала

Ученици от квартала "Пирги"

Снимка на ученици от второ отделение на Българското основно училище в солунския квартал „Пирги“ [С кръст е означен Димитър Спространов]. Солун, 1905 г. 

Снимката се съхранява: ЦДА, ф. 613К, оп. 1, а.е. 138а, л. 1.

Фонтана в Йедикуле Социалистическата организация
22 of 60