Фонтана в Йедикуле

Фонтана в Йедикуле

Български преподаватели и студенти в двора на затвора Йедикуле на 12 август 1909 г. Разпознават се проф. Георги Кацаров, проф. Йордан Иванов, проф. Анастас Иширков, учителят Георги Баджаров и секретаря на българското агентство Янко Пеев.

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1840К, оп. 1, а.е. 53, л. 1.

Хор на Девическата гимназия Ученици от квартала "Пирги"
21 of 60