Хор на Девическата гимназия

Хор на Девическата гимназия

Музикалният хор при Българската девическа гимназия „Св. Благовещение“ в Солун, [1911 г.]

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 766К, оп. 1, а.е. 15, л. 2.

Детски хор Фонтана в Йедикуле
20 of 60