Детски хор

Детски хор

Детският хор при Българското основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Солун, 1942 г. 

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 236, л. 1

Празник в Бешчинар Хор на Девическата гимназия
19 of 60