Революционери около буре с бира

Революционери около буре с бира

Боян Биолчев, съученик на Гоце Делчев в Солунската мъжка гимназия, седи върху буре с бира в средата на Владайската река. Вляво от него е бременната му съпруга Виктория, а вдясно - Гоце Делчев, дни преди да поеме последния си път към с. Баница.
Снимката е от личния архив на проф. Боян Биолчев.

Тунелът, прокопан за взривяването на Банк Отоман Сградата на образцовото училище
12 of 60