Дамян Груев

Дамян Груев

Дамян (Даме) Груев (1871–1916) – революционер, инициатор за създаването на ВМОРО в Солун през 1893 г. София, 4 апр. 1905 г.

Снимката се съхранява в: ЦДА, Фототека „Б“, оп. 10, а.е. 14852, л. 1.

Students and Teachers from the French College in Thessaloniki Д-р Христо Татарчев
15 of 60