Випуск 1905/1906 на Девическата гимназия

Випуск 1905/1906 на Девическата гимназия

Табло с випуск 1905/1906 на Солунската девическа гимназия. РИМ-Благоевград, инв. №2.4.702.

Велика Железарова Хаджистоянова като учителка в Солунската девическа гимназия през 1906-1909 г.
1 of 60