Седемнадесети випуск на Девическата гимназия

Седемнадесети випуск на Девическата гимназия

Снимка на учители и ученички от XVII випуск на Българската девическа гимназия "Св. Благовещение". Съхранява се в Македонския научен институт, а.е. 249.

Учредителен конгрес Portrait of Vasilka M. Tapkova
39 of 60