Вардарската порта

Вардарската порта

Златната врата или Вардарската врата, която се е намирала в западния край на бул. Егнатия, близо до днешния площад на Републиката. Кварталът около нея в края на ХIХ и началото на ХХ в. е населен предимно с българи и е известен сред тях като Вардарската махала. 

Изображението е от книгата COUSINÉRY, Esprit Marie. Voyage dans la Macédoine, contenant des recherches sur l'histoire, la géographie et les antiquités de ce pays, Paris, 1831

Предоставено ни от: http://el.travelogues.gr/ 

Карта на Солун от ΧΙΧ в. Детско музикално дружество
36 of 60