Курсисти по гръцки език

Курсисти по гръцки език

Курсисти от България, изучаващи гръцки език, на учебно посещение в Солун, януари 2018 г.

Личен архив Юра Константинова 

Член кореспондент Веселин Бешевлиев След миряни
5 of 45