Морето на Солун

Морето на Солун

Картина на родения във Варна солунски художник Костас Тракидис, рисувана през 1972 г.

Личен архив на Върбан Тодоров

Общ изглед към Солунския панаир Член кореспондент Веселин Бешевлиев
3 of 45