Еди куле

Еди куле

Еди куле (седем кули) е укрепената североизточна част от средновековните крепостни съоръжения, ограждащи Солун до втората половина на XIX век. Използвана е като затвор от късния османски период до 1978 г. Днес е музей.

Личен архив Юра Константинова   

Saints Cyril and Methodius monument Thessaloniki at night
39 of 45