Мозайка от XI век

Мозайка от XI век

Мозайка на Богородица и Св. Теодор в базиликата "Св. Димитър", Солун.

Личен архив Юра Константинова

Мозайка от VII век Saints Cyril and Methodius monument
37 of 45