Вдъхновена от Бялата кула

Вдъхновена от Бялата кула

Къща в София, вдъхновена от Бялата кула в Солун.

Личен архив Борис Иванов

Църквата "Св. Йоан Златоуст" Сградата на 37-мо основно училище
32 of 45