Българският щанд на ХΙΙΙ Международно изложение

Българският щанд на ХΙΙΙ Международно изложение

Снимка на гръцкото кралско семейство [крал Георгиос ІІ и кралица Елисавета Румънска] пред българския щанд на ХІІІ Международно изложение в Солун, август 1938 г.

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1150К, оп. 1, а.е. 7, л. 12.

Български творци в Солун Балканистичен форум в Солун
28 of 45