Български творци в Солун

Български творци в Солун

Снимка на български творци, сред които художниците Васил Захариев, Иван Лазаров, Дечко Узунов, Иван Ненов, Бенчо Обрешков, Александър Божинов, Пандо Киселинчев, поетесата Елисавета Багряна, певицата Таня Начева и др. на вечеря в Солун през юни 1940 г. по случай изложбата на българско изкуство в Атина.  

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1510К, оп. 1, а.е. 1282, л. 1.

Българският павилион на Първия солунски панаир Българският щанд на ХΙΙΙ Международно изложение
27 of 45