Българският павилион на Първия солунски панаир

Българският павилион на Първия солунски панаир

Българският павилион на Солунския международен мострен панаир през 1926 г.

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1549К, оп. 1, а.е. 9, л. 59.

Брошури за участие в Солунския панаир Български творци в Солун
26 of 45