Параклис „Св. вмчк Димитрий“ на манастира „Св. Георги Зограф“

Параклис „Св. вмчк Димитрий“ на манастира „Св. Георги Зограф“

Снимка на проф. Васил Захариев с български монах пред параклиса „Св. вмчк Димитрий“ на манастира „Св. Георги Зограф“ в Света гора (Атон). 
Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1510К, оп. 1, а.е. 1398, л. 1.

Балканистичен форум в Солун Църквата "Св. Йоан Златоуст"
30 of 45