Брошури за участие в Солунския панаир

Брошури за участие в Солунския панаир

Първа страница на албума „България на Солунския международен мострен панаир – 1926 г." с  брошури на български, гръцки и френски език, представящи България.

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1549К, оп. 1, а.е. 9, л. 14, 29, 44.

Интериор на българския павилион Българският павилион на Първия солунски панаир
25 of 45