Интериор на българския павилион

Интериор на българския павилион

Изглед към вътрешната част на българския павилион на Първия международен панаир в Солун, 1926 г.

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1549К, оп. 1, а.е. 9, л. 63.

Българска делегация Брошури за участие в Солунския панаир
24 of 45