Българска делегация

Българска делегация

Българската делегация на Първия международен панаир в Солун, 1926 г.

Снимката се съхранява в ЦДА, ф. 1549К, оп. 1, а.е. 9, л. 65.

 

Международен симпозиум 1979 Интериор на българския павилион
23 of 45