Международен симпозиум 1979

Международен симпозиум 1979

Проф. Василка Тъпкова - Заимова в почивката на международния семинар по средногръцка и слявански литератури, проведен през май 1979 г. в Солун.

Снимката е от личен архив Тъпкови и Рая Заимова

Переа, Солун Българска делегация
22 of 45