Изложба

Изложба "Пред прага на Света гора Атон"

Общ план на централното фоайе на СУ "Св. Кл. Охридски", където на 25.01.2018 г. се откри изложбата "Пред прага на Света гора Атон" (оригинално заглавие «Άθως Θύραυλοι Στώμεν») на гръцкия фотограф Димитрис Лузикиотис.

Снимката ни е любезно предоставена от фотографа. 

Изложба "Пред прага на Света гора Атон" II Патриция Николова
19 of 45