Изложба

Изложба "Пред прага на Света гора Атон" II

Експонати от  изложбата "Пред прага на Света гора Атон" (оригинално заглавие «Άθως Θύραυλοι Στώμεν») на гръцкия фотограф Димитрис Лузикиотис, открита на 25.01.2018 г. в СУ "Св. Кл. Охридски".

Снимката ни е любезно предоставена от фотографа.

Трансбалкански поетичен фестивал в Солун Изложба "Пред прага на Света гора Атон"
18 of 45