Футболен мач

Футболен мач

Футболен мач между отборите на „Левски“ – София и „Арис“ – Солун в София, вероятно на 9 окт. 1977 г..
Снимката се съхранява в: ЦДА, ф. 1365, оп. 1, а.е. 3217, л. 1.

Български щанд на Солунския панаир, 1979 г. Сефарадска музика в София
13 of 45