Български щанд на Солунския панаир, 1979 г.

Български щанд на Солунския панаир, 1979 г.

Щанд в Българската палата на Международния панаир в Солун, 1979 г.
Снимката се съхранява в: ЦДА, ф. 762, оп. 1, а.е. 203, л. 2

Българската палата на Солунския панаир, 1981 г. Футболен мач
12 of 45