Българската палата на Солунския панаир, 1981 г.

Българската палата на Солунския панаир, 1981 г.

Сред домакините и гостите в Българската палата на Международния панаир в Солун (1981) са проф. Николай Тодоров – посланик на НРБ в Атина, Илия Петров – генерален консул на НРБ в Солун, Аристидис Каландзакос – министър на търговията на Република Гърция.

Снимката се съхранява в НА на БАН и ни е предоставена от Върбан Тодоров

Турне на Софийската опера Български щанд на Солунския панаир, 1979 г.
11 of 45